Sole trader - Samozatrudniony

Jednoosobowa działalność gospodarcza - Sole Trader

Jednoosobowa działalność gospodarcza (sole trader) wymaga rejestracji tzw. samozatrudnienia (selfemployment). Odpowiednik działalność gospodarczej w Polsce, jest to najprostsza forma prowadzenia działalności na terenie Wielkiej Brytanii.

Aspekty samozatrudnienia w UK, czyli tej formy działalności która stawia znak równości między pracownikiem najemnym a przedsiębiorcą. Jest to typową formą pracy osób dostatecznie fachowych oraz samodzielnych aby ponosić odpowiedzialność za wyniki swojej pracy. Samozatrudnienie nie wydaje się dobrym pomysłem dla ludzi mało doświadczonych oraz polegających na pracodawcy a nie samym sobie.

KIEDY ZAREJESTROWAĆ SIĘ JAKO SAMOZATRUDNIONY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE?

Przesłanki stojące za zmianą statusu na samozatrudnionego w Anglii są dość podobne jak na przykład w Polsce. Są to:

 • chęć wystawiania faktur klientom
 • wykonywanie swojej pracy na rzecz wielu osób fizycznych lub prawnych
 • bezpośrednia odpowiedzialność za skutki finansowe swojej pracy (zarówno zyski jak i straty)
 • konieczność niwelowania ewentualnych błędów popełnionych przy realizacji zleceń
 • chęć zatrudnienia podwykonawców na własnych zasadach
 • posiadanie pełni kontroli nad zleceniami
 • zainwestowanie własnych pieniędzy w prowadzenie swojej działalności lub spółki
 • zainwestowanie własnych pieniędzy w warsztat pracy lub inne elementy kluczowe dla realizacji danego zlecenia

Widać wyraźnie że samozatrudnienie może być ciekawą propozycją dla wielu Polaków emigrujących w poszukiwaniu lepszego życia. Bardzo wiele osób z tej grupy wykonuje prace których specyfika jest charakteryzowana w pełni lub w znacznej części przez wymienione powyżej punkty. Przykładami tego typu prac mogą być: prace remontowe i budowlane, udzielanie korepetycji i porad z różnych dziedzin, usługi transportowe czy drobny handel.

UBEZPIECZENIE

Zmora polskich przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych), czyli parapodatek pod nazwą obowiązkowej (czytaj: przymusowej) składki na ubezpieczenie społeczne istnieje również w Zjednoczonym Królestwie. Tam nosi nazwę Class 2 National Insurance Contributions (dosłownie: Składka Drugiej Klasy na Ubezpieczenie Narodowe), potocznie NICs. Jej wysokość jest jednak szokująco mała. Podstawowa składka dla samozatrudnionych w Zjednoczonym wynosi... 2, 40 funta tygodniowo. Słownie: dwa funty i czterdzieści pensów. Jest to około 10 złotych. W przeliczeniu miesięcznym jest to około 40 złotych, a rocznym około 520 złotych. Ponadto to w gestii urzędu pozostaje pamięć o rozliczeniach: co 13 tygodni przedsiębiorca otrzymuje stosowny rachunek, wypełniając dodatkowy druk można obarczyć urząd ściąganiem tej należności z naszego rachunku bankowego. To nie koniec miłych niespodzianek: firmy osiągające przychody za dany rok podatkowy w kwocie poniżej 5 075 funtów mogą zostać zwolnione z tego obowiązku. Nazywa się to Wyjątkiem dla Małych Przychodów (Small Earnings Exception).

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja praca zalicza się do "self-employed" zadaj sobie te oto pytania:

 • Czy wystawiasz swoim klientom faktury?
 • Czy oferujesz usługi dla większej liczby klientów?
 • Czy ponosisz odpowiedzialność za straty oraz tym samym korzyści twojej firmy?
 • Czy jesteś w stanie zatrudnić pracowników swojej firmie?
 • Czy masz kontrolę nad tym co, jak, gdzie i kiedy zostanie wykonane w ramach usług twojej firmy?
 • Czy zainwestowałeś własne fundusze w rozwój swojej firmy/spółki?
 • Czy jesteś w stanie zapewnić podstawowe wyposażenie niezbędne do prosperowania firmy?
 • Czy jesteś zmuszony do poprawiania niezadowalających usług Twojej firmy w wolnym czasie i na własny koszt?

Jeśli na powyższe pytania w większości odpowiedziałeś "tak" najprawdopodobniej jesteś już "self-employed", czyli pracującym na własny rachunek i powinieneś natychmiastowo zarejestrować swoją działalność w HM Revenue & Customs. Rejestracja jest darmowa. Każdy może założyć własną firmę, jednakże niektóre typy wymagają licencji lub formalnego zezwolenia. Restauracje, opiekunki do dzieci, kierowcy taksówek, sklepikarze, handlarze uliczni na przykład muszą posiadać licencję ("local authority licence").

Nazwa

Ważnym jest aby najpierw nadać firmie nazwę, która pozostanie niezmienna.

CIS - Construction Industry Scheme

Kartę CIS muszą posiadać osoby, które chcą pracować w sektorze budowlanym. Posiadając kartę CIS, jest się na statusie samozatrudnionego (self-employed). Oznacza to, że pracodawca nie jest zobowiązany płacić za okres wakacyjny, a także chorobowe. Pracodawca jednak będzie odciągał podatek (tax) i National Insurance Contribution z pensji, a każdego miesiąca otrzymuje się potwierdzenie odciągnięcia podatku tzw. - Voucher(CIS 25). Po 5 kwietnia 2007 r. zamiast voucheru CIS25 pracodawca wystawia miesięczne podsumowania (statement of earnings). Należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu. Stanowią one dowód opłacenia (za nas) podatku i przy zeznaniu rocznym będziemy się rozliczać z HM Revenue & Customs za pomocą tych voucherów.

Posiadanie karty CIS nie oznacza, że dla każdego zleceniodawcy (contractor) będziesz pracować jako self-employed. Jeżeli pracujesz jako employee (zatrudniony), będziesz podlegać systemowi PAYE (Pay As You Earn - w którym pracodawcy zobowiązani są do rozliczenia podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego od dochodów swoich pracowników. Kwota potrącana jest na podstawie tabel i kodu, który informuje do jakiej ulgi pracownik jest uprawniony). Karta CIS jest to ważny dokument, w przypadku jej zgubienia i kradzieży natychmiast zgłoś ten fakt do swojego Inland Revenue.

Twój status, self-emloyed czy employee, zależy od warunków kontraktu.

Tax Certificate

Jeżeli uda nam się uzyskać Tax Certificate (trzeba spełniać odpowiednie warunki), wtedy pracodawca nie będzie nam potrącał podatku z naszego wynagrodzenia Znaczy to również, że będzie trzeba rozliczyć się z rocznego dochodu i złożyć oświadczenie podatkowe. Jeżeli próg podatkowy nie został przekroczony, można starać się o zwrot podatku.

Uzyskanie Tax Certificate uzależnione jest od przejścia trzech testów w Urzędzie Podatkowym:

 • Business test - sprawdzenie jak funkcjonuje nasz biznes, czy wszystkie nasze transakcje przechodzą przez nasze konto bankowe, czy odpowiednio przechowujemy i prowadzimy dokumentację.
 • Compliance test - sprawdzenie naszych rozliczeń podatkowych ( czy były terminowe, czy nie zalegamy z jakimiś płatnościami, czy opłacamy na czas składki za naszych pracowników.
 • Turnover test - sprawdzenie jaki jest nasz przychód po potrąceniu kosztów materiału.

Aby ubiegać się o Tax Certificate musimy już przez jakiś czas prowadzić biznes i przekonać Urząd Podatkowy, że nie mamy problemów z rozliczeniami podatkowymi.

Rodzaje kart CIS

1 . CIS4(P) - Permanent Registration Card. (permanent-stała)

 • zdjęcie
 • numer ubezpieczenia czyli NIN (LINK)
 • dwa dowody tożsamości, jedno ze zdjęciem, a drugie jako potwierdzenie naszego adresu zamieszkania

Karta ta zawiera imię i nazwisko podwykonawcy, zdjęcie, numer ubezpieczenia i podpis właściciela. Nie widnieje na niej data ważności.

2 . CIS4(T) - Temporary Registration Card. (temporary-tymczasowa) Jeżeli nie posiada się National Insurance Number to można otrzymać roczną kartę CIS4(T).

 • zdjęcie
 • dwa dowody tożsamości, jedno ze zdjęciem, a drugie jako potwierdzenie naszego adresu zamieszkania

Karta ta zawiera imię i nazwisko podwykonawcy, zdjęcie, podpis właściciela oraz datę ważności. W ciągu roku powinien się postarać o uzyskanie National Insurance Number. W momencie uzyskania tego numeru można rozpocząć starania o stałą kartę CIS4(P).

3 . CIS 5
4 . CIS 5(Partner)
5 . CIS 6
Ostatnie trzy dotyczą przedsiębiorstw

Rodzaje Vouchers :

1 . CIS23 - Dwu częściowy voucher brutto (CGPV) dla przedsiębiorstw używających CIS5 oraz CIS5(Partner)
2 . CIS24 - Trzy częściowy voucher brutto dla podwykonawców (GPV) z certyfikatem (CIS6).
3 . CIS25 - Trzy częściowy voucher netto (TPV) dla posiadaczy CIS4.

 • górna część powinna zostać wysłana do urzędu podatkowego;
 • środkową część powinniśmy otrzymać my;
 • dolna zostaje u kontraktora jako dowód pobranych zaliczek na konto podatku i ubezpieczenia

Każdy voucher CIS25 powinien zawierać własny numer seryjny, numer podatkowy kontraktora i nasz, National Insurance Number, datę, za jaki miesiąc podatek został uiszczony, płatność (z wliczonym podatkiem), kwotę podatku, nazwisko kontraktora, nasze nazwisko i adres, a także podpis kontraktora.

Obecnie po rejestracji zamiast sprawdzania karty weryfikacja odbywa się telefonicznie w urzędzie.

Zaświadczenie miesięczne

Nasz contactor, czyli pracodawca, z każdą wypłatą dostarczał nam voucher CIS25, na którym wpisywany był przychód oraz potrącenia na podatek i ubezpieczenie. Na voucher CIS25 wpisywane były również nasze koszty związane z wykonywaną pracą (odzież, narzędzia itp.). Jeżeli te koszty nie były wpisane na voucher nie mogliśmy ich odliczyć.

Podatki i ubezpieczenia
Pracodawca powinien potracić podatek i ubezpieczenie. Stawka podatkowa wynosi 20% jeżeli jesteśmy zarejestrowani w CIS lub emergency tax 30%, jeżeli takiej rejestracji nie posiadamy. Obecnie po rejestracji zamiast sprawdzania karty weryfikacja odbywa się telefonicznie w urzędzie.

Uwaga: jeżeli pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenie, obowiązek ten przechodzi na samozatrudnionego.

Rozliczenia

Po 5 kwietnia każdego roku osoba zarejestrowana w systemie CIS jest zobowiązana na podstawie formularza Tax Return (SA100) rozliczyć się z urzędem w oparciu o otrzymane od pracodawcy zaświadczenia. W przypadku braku takiego rozliczenia do końca stycznia następnego roku, urząd nałoży karę 100GBP. Uwaga obowiązek rozliczenia mamy nawet wtedy jeżeli posiadamy kartę CIS a nigdy jej nie użyliśmy.

Zmiany

W nowym systemie CIS z samozatrudnienia będą korzystać osoby, które faktycznie wykonują działalność na własny rachunek. Tylko osoby prowadzące własną firmę będą mogły korzystać z CIS, pozostali zostaną uznani za pracowników w systemie PAYE, co wiąże się z koniecznością rejestracji w WRS (Worker Registration Scheme w Home Office).
Z powrotem

 
Pobierz DARMOWY

Przewodnik Podatkowy

w UK


Online: 1
Ciekawe " Bestselery Dnia "


Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Katalogi stron www
Copyright © E. Bochenek 2017/18
Zasady Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021
Webmaster
18-09-2021
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zakładamy, że zgadzasz się z polityką plików cookie Rozumiem
Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek (cookies)? kliknij w link wszystko o ciasteczkach