•Public Limited Company ( PLC ) - Spółka akcyjna

Angielska spółka Public Limited to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Akcje spółek PLC są dostępne w obrocie publicznym i mogą być przedmiotem notowań giełdowych. Spółki PLC posiadają osobowość prawną. Minimalna wysokość kapitału założycielskiego to GBP 50,000.00, wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom a kapitał w 25% musi być wpłacony na konto firmy. Udziałowcy/akcjonarjusze odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji. Funkcje Dyrektów, Sekretarza i Udziałowców mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Odnośnie spółek typu public companies istnieje wymóg powołania przynajmniej dwóch dyrektorów, przy czym jeden z nich musi być osobą fizyczną. Istnieje również konieczność powołania sekretarza spółki (secretary, nie mylić z sekretarką). Prawo przewiduje możliwość powołania dowolnej osoby do władz spółki, pod warunkiem, iż nie zachodzi jedna z przesłanek:

w przypadku dyrektora

 • nie otrzymał zakazu sprawowania funkcji dyrektorskich w przedsiębiorstwach,
 • w jego sprawie lub spółki, w której był dyrektorem nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe (undischarged bankrupt),
 • nie ukończył 16 roku życia;

w przypadku sekretarza spółki istnieje konieczność spełnienia jednego z warunków:

 • sprawował funkcję sekretarza spółki typu public company przez co najmniej trzy lata na przestrzeni ostatnich pięciu lat,
 • jest prawnikiem (adwokat, radca prawny) o uznanych kwalifikacjach na terenie Wielkiej Brytanii (advocate, barrister, solicitor),
 • jest osobą, której wcześniejsze doświadczenie lub członkostwo w korporacjach zawodowych daje gwarancję właściwego wykonania obowiązków spoczywających na sekretarzu spółki,
 • jest członkiem jednej z poniższych organizacji

§ the Institute of Chartered Accountants in England and Wales,

§ the Institute of Chartered Accountants of Scotland,

§ the Institute of Chartered Accountants in Ireland,

§ the Institute of Chartered Secretaries and Administrators,

§ the Association of Chartered Certified Accountants,

§ the Chartered Institute of Management,

§ the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

Władze spółki zobowiązane są do składania dokumentów do Companies House w terminie wymaganym postanowieniami Companies Act 2006. Nieprzestrzeganie odnośnych przepisów może skutkowac karą grzywny (w wysokości do 5 000 GBP) nałożoną na osoby zasiadające we władzach oraz skreśleniem spółki z ewidencji.

Udostępnianie informacji

Wszystkie spółki zarejestrowane w Companies House muszą zidentyfikować biuro spółki oraz ewentualnie miejsce prowadzenia dzialalności spółki widocznym znakiem zawierającym nazwę przedsiębiorstwa. Nazwa spółki musi również zostać zawarta w korespondencji handlowej. Dodatkowo, korespondenncja handlowa (również elektorniczna) musi zawierać numer rejestracji.

Oznaczenie identyfikujące siedzibę biura powinno być:

 • czytelne "gołym okiem",
 • łatwe do zidentyfikowania dla gości odwiedzających biurowiec,
 • widoczne przez cały dzień, oraz
 • w przypadku gdy w biurowcu siedzibę ma wiecej niż sześć spółek nazwa może być wyświetlana bez przerw przez 15 sekund w każdych 3 minutach.

W przypadku zapytania na piśmie spółka zobowiązana jest do udzielenia w przeciągu pięciu dni odpowiedzi na zapytanie dotyczące:

 • adresu biura spółki
 • adresu, gdzie spółka prowadzoni działalność,
 • rodzaju dokumentów przechowywanych w biurze;
Z powrotem

 
Pobierz DARMOWY

Przewodnik Podatkowy

w UK


Online: 1
Ciekawe " Bestselery Dnia "


Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Katalogi stron www
Copyright © E. Bochenek 2017/18
Zasady Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021
Webmaster
18-09-2021
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zakładamy, że zgadzasz się z polityką plików cookie Rozumiem
Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek (cookies)? kliknij w link wszystko o ciasteczkach