Limited Liability Partnership ( LLP ) - Spółki partnerskie

Główna różnica pomiędzy spółką limited liability partnership a limited company polega na organizacyjnej elastyczności spółki partnerskiej oraz różnicy w opadatkowaniu. Spółki LLP są opodatkowane podobnie jak spółka partnerska.

Rejestracja

Spółkę można zarejestrować samodzielnie lub skorzystać z usług firm pośredniczących (company formation agent). Spółkę typu LLP mogą założyć przynajmniej dwa podmioty (osoby fizyczne lub osoba prawna). W celu rejestracji spółki potrzebne są następujące dokumenty:

1 . formularz rejestracyjny LLIN01 (Application to register limited liability partnership), zawiera następujące informacje:

 • wnioskowana nazwa spółki,
 • region Wielkiej Brytanii, gdzie będzie znajdować się siedziba spółki;
 • adres spółki,
 • wskazanie partnerów wyznaczonych do reprezentowania spółki w kontaktach z Companies House (tzw. designated partner),
 • wyszczególnienie partnerów,
 • poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa lub frazy z listy zakazanej;
 • opłata za zgłoszenie papierowe standardowe: 20 GBP,
 • za zgłoszenie papierowe ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 50 GBP,
 • w chwili obecnej usługa rejestracji spółki LLP elektronicznie nie jest dostępna

Po wysłaniu dokumentów rejestracyjnych do Companies House zostaną one sprawdzone pod względem formalnym. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów, Companies House wyda certyfikat rejestracji (certificate of incorporation) oraz włączy informacje o spółce do zasobów publicznych. Certyfikat zawiera następujące informacje:ˇ nazwę oraz numer rejestracji,ˇ datę rejestracji,ˇ region rejestracji spółkiˇ certyfikat musi być podpisany przez urzędnika dokonującego rejestracji lub opatrzony urzędową pieczęcią.

Zgodnie z postanowieniami Companies Act 2006 spółka zobowiązana jest do posiadania biura (registered office). Biuro musi posiadać adres, pod który można dostarczyć korespondencję. Biuro nie musi znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Adres registered office może być np. adresem biura rachunkowego, ale władze spółki mają obowiązek zapewnienia płynnego odbioru korespondencji.Rejestracja nie zostanie zakończona pomyślnie w przypadku gdy nazwa spółki jest identyczna lub zbierzna z nazwą innej spółki. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego można sprawdzić nazwy już istniejących spółek na stronie Companies House (funkcja WebCheck, usługa darmowa). Dodatkowo, warto sprawdzić bazę danych Trade Marks Register prowadzoną przez UK Intellectual Property Office by upewnic się, że proponowana nazwa nie identgycvzna lub podobna z zastrzeżonym znakiem towarowym.

Partnerzy

Funkcjonują dwa ograniczenia co do tego kto może zostać partnerem w spółce LLP. Muszą to być osoby, które:

 • nie otrzymały zakazu sprawowania funkcji dyrektorskich w przedsiębiorstwach lub pełnienia roli partnera w spółce partnerskiej,
 • w sprawie partnera lub spółki, w której był partnerem, nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe (undischarged bankrupt),

W spółce typu limited liability partnership w kazdym momencie przynajmniej dwóch partnerówe musi być wyznaczonych do reprezentowania spółki w kontaktach z Companies House (tzw. designated partner). W przypadku gdy mniej niż dwóch partnerów w spółce zostało wyznaczonych do tego celu, przyjmuje się, że wyznaczeni zostali wszyscy partnerzy. Wskazania designated partner można dokonać w każdej chwili. Samo wyznaczenie partnera nie zmienia wzajemnych praw i obowiązków i w dalszym ciągu są one regulowane postanowieniami prawa oraz wzajemną umową.

Wskazanie partnera nakłada na niego jedynie dodatkowe obowiązki w zakresie:

 • zatrudnienia audytora,
 • podpisania sprawozdania rocznego w imieniu pozostałych partnerów,
 • przesłania sprawozdań do Companies House,
 • zawiadomienia Companies House odnośnie zmiany składu partnerów spółki,
 • działania na rzecz spółki w przypadku jej zamknięcia lub rozwiązania.

Udostępnianie informacji

Wszystkie spółki zarejestrowane w Companies House muszą zidentyfikować biuro spółki oraz ewentualnie miejsce prowadzenia dzialalności spółki widocznym znakiem zawierającym nazwę przedsiębiorstwa. Nazwa spółki musi również zostać zawarta w korespondencji handlowej. Dodatkowo, korespondenncja handlowa (również elektorniczna) musi zawierać numer rejestracji.

Oznaczenie identyfikujące siedzibę biura powinno być:

 • czytelne "gołym okiem",
 • do zidentyfikowania dla gości odwiedzających biurowiec,
 • widoczne przez cały dzień, oraz
 • w przypadku gdy w biurowcu siedzibe ma wiecej niż sześc spólek nazwa może być wyświetlana bez przerw przez 15 sekund w każdych 3 minutach.

W przypadku zapytania na piśmie spółka zobowiązana jest do udzielenia w przeciągu pięciu dni odpowiedzi na zapytanie dotyczące:

 • adresu biura spółki,
 • innego adresu, np. miejsca prowadzenia działalności hanndlowej lub usługowej,
 • rodzaju dokumentów przechowywanych w biurze;

W przypadku gdy spółka znajduję się w stanie likwidacji, pod zarządem komisarycznym lub ustanowione zostało moratorium na spłatę zobowiązań spółki, w korespondencji handlowej wysyłanej przez spółkę musi zostać zawarta informacja na ten temat.
Z powrotem

 
Pobierz DARMOWY

Przewodnik Podatkowy

w UK


Online: 3 osoby
Ciekawe " Bestselery Dnia "


Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
Katalogi stron www
Copyright © E. Bochenek 2017/18
Zasady Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie prawa zastrzeżone
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021
Webmaster
18-09-2021
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zakładamy, że zgadzasz się z polityką plików cookie Rozumiem
Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek (cookies)? kliknij w link wszystko o ciasteczkach